Diğer yardımlar

Kimlere Tütün İkramiyesi (Ek Ödeme) Yapılır?

a) Harp malullerine.
b) Şehit dul ve yetimlerine.
c) Barışta, olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı haller ile talim, tatbikat veya manevra sırasında görevin veya çeşitli harp silah ve vasıtalarının sebep ve tesiriyle vazife malûlü sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile askeri harekâtı gerektiren iç tedip hareketleri veya güvenlik veya asayişin sağlanmasında Silahlı Kuvvetlerle birlikte veya ayrı olarak görevlendirilenlerden bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle vazife malûlü sayılan jandarma ve emniyet mensupları ile sivil görevlilere.
d) (c) bendinde belirtilen görevlerin ifası sırasında, bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle ölenlerin dul ve yetimlerine.

Tütün İkramiyesi Nasıl Yapılır?

Bu ödemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yılda bir kez olmak üzere, herhangi bir müracaat şartı aranmaksızın her yılın ilk üç ayı içerisinde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılır.
Tütün İkramiyesi Almakta İken Aylıkları Kesilen Kişilerin Hakları Ne Olur? :
Tütün ikramiyesi almakta iken evlenme, göreve girme, yaş haddi, mezuniyet vb. nedenlerle aylıkları kesilen kişilerin hak ettikleri ay sayısı kadar olan istihkakları kendilerine ödenir. Vefat nedeniyle aylıkları kesilen kişilerin hak ettikleri ay kadar olan istihkakları varislerine bildirilir.
Eğitim, Öğretim Yardımı

Kimlere Eğitim, Öğretim Yardımı Yapılır?

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun 79 nolu ek maddesine göre, harp malulleri ile şehitlerin yaş sınırlarını aşmamış çocuklarına ( ilköğretim öğrencileri için 18 yaşına, ortaöğretim 20 yaşına, yükseköğretimde 25 yaşına kadar ); ilköğretim öğrencileri için (1250), lise öğrencileri için (1875) ve yüksek öğrenim öğrencileri için (2500) gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar her ay eğitim ve öğretim yardımı yapılır.

Eğitim, Öğretim Yardımı Nasıl Ödenir?

Bu yardımlar yılda bir kez olmak üzere 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında müracaat etmeleri halinde toptan ödenir.

Nereye, Nasıl Başvurulur?

Bu haktan yararlanmak isteyenler, öğrenim durum belgeleriyle birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına başvurmaları gerekir. Öğrenim yardımı, iki yıl üst üste sınıfta kalanlara verilmez.

İstenen Belgeler Nelerdir?

1- Dilekçe
2- Öğrenci Belgesi gereklidir.

Banka değişikliği için istenen belgeler:

1- Dilekçe

Faizsiz Konut ve Toki Hak Sahipliği Belgesi

Kimler Yararlanır?

Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevler nedeniyle, malul duruma düşerek aylık bağlananlarla bunlardan ölenlerin dul kalan eşi, eşi hayatta değilse veya evlenmiş ise çocuklarına; konut sahibi yapılmak amacıyla, Toplu Konut Fonundan, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulunca tayin edilecek esaslara göre ve faizsiz olarak konut kredisi verilir. Bununla ilgili olarak, 21 Ekim 1991 tarih ve 20998 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Toplu Konut Fonu’ndan Şehit Ailelerine, Maluller ile Dul ve Yetimlerine Açılan Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği yayımlanmıştır.
Yönetmelik hükümlerine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aylık bağlanan ve Faizsiz Konut Kredisi için SGK Ödemeler Dairesi Başkanlığından Hak Sahipliği Belgesi alanlar bu haktan yararlanabilmektedir.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bu krediden yararlanabilmek için, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak hak sahibi olduğuna dair belge ile T.C. Ziraat Bankasına başvurulması gerekmektedir.
Kredi İçin Başvurulan Konutun Özellikleri Nasıl Olmalıdır? :
Bu krediden yararlanılarak edinilecek konutlar için, herhangi bir kısıtlama bulunmamakta, sadece tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli olmaktadır. Bu kredi ile istenilen yörede ve istenilen büyüklükte konut edinmek mümkündür.

Kredi Miktarı Ne Kadardır?

Kredi miktarı her yıl Türkiye İstatistik Kurumu’nca Türkiye geneli için ilan edilen yıllık fiyat artış oranı kadar artırılır.
Kredinin Geri Ödemesi ve Vadesi Nasıldır?
Kredinin geri ödemesi, hak sahibinin her türlü tazminatlar dahil olmak üzere almakta olduğu maaşının ¼ ‘ü tutarındaki miktarın, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca kesilmesi suretiyle yapılır. Kredinin vadesi borcun tamamen ödendiği zamandır. Krediye faiz uygulanmaz. Ancak, kredinin ilk açılışında bir defaya mahsus olmak üzere hak sahibinden kredinin %2 si oranında masraf alınır.
Konu hakkında www.toki.gov.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Serbest Seyahat Kartı

Kimler Faydalanabilir?

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevler nedeniyle malul duruma düşerek aylık bağlananlarla, bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine ücretsiz seyahat etme hakkı tanınmıştır.
a) Kendileri;
– Terörle mücadelede yaralanan veya sakatlananlar,
– 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre asayiş ve güvenliğin sağlanmasında görevli iken yaralanan veya sakatlananlar;
b) Eşleri;
– Bu kapsama girenlerin eşleri,
– Aylık almakta iken vefat edenlerin aylık bağlanan dul eşleri,
c) Yetimleri;
– Şehit olan anne ve babalarından yetim aylığı aldıkları müddetçe, sosyal güvenlik kuruluşlarından yetim aylığı dışında aylık veya gelir almayan ve bu kuruluşlara tâbi olarak çalışmayan çocukları,
– Şehitlerin anne ve babaları,
d) Terörle mücadele kapsamında sakatlanan er ve erbaşlar
Terörle mücadele kapsamındaki olaylar nedeniyle sakatlanan er ve erbaşların kendileri ile ölenin dul kalan eşleri ve çalışmayan aylık almayan kız çocukları, çalışarak hayatını kazanamayacak derecede malul ve muhtaç erkek çocukları, reşit olmayan çocukları ile ana ve babaları faydalanabilir.

Nereye, Nasıl Başvurulur?

Bu kart Sosyal Güvenlik Kurumunca verilir. Hak sahiplerine maaş bağlanmasına müteakip ücretsiz seyahat kartı ulaşmamışsa dilekçe ve iki adet fotoğrafla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeler Dairesi Başkanlığı adresine müracaat etmeleri gerekmektedir.

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir