Danıştay Hakkında

Danıştay Kararları Ne Zaman Kuruldu, Ne İş Yapar?

Danıştay’ın ilk olarak Osmanlı Devleti zamanında Şurayı Devlet adı altında 1868 yılında iikinci mahmut zamanı kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulması ile Danıştayın yapısı değiştirilerek faaliyetlerine devam etmiştir.

Danıştay Ne Zaman Kuruldu, Ne İş Yapar?

Bu gün Danıştay Anayasa da öngörülen Yüksek Mahkemelerden birisi olarak yürütme organına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organı olmanın yanı sıra yönetimin yargı yolu ile denetlemesinde etkin ve önemli görev yapan bir yargı kuruluşudur. Günümüzde Danıştay’ın idari görevleri ve yargı görevleri birbirlerinden kesin olarak ayrılmış olup her iki görevi yürütecek daireler birbirinden tamamen ayrı olarak kurulmuştur. Yönetimin yargı yolu ile denetlenmesini idare ve vergi mahkemeleri ile birlikte Danıştay’ın dava dairelerini yürütmektedir. Günümüzde Danıştay 1982 senesinde Danıştay Kanununa göre örgütlenmiştir. Bu kanuna göre Danıştay on ikisi dava biri idari olmak üzere on üç daireden oluşmaktadır.

Danıştay Dosya Sorgulama

Bugün Danıştay da Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler olarak, tam 95 yüksek mahkeme hakimi görev yapmaktadır. Danıştay da ayrıca dava dosyalarını inceleyerek daire ve ya görevli olan kurullara gerekli açıklamaları yapmak, tutanakları hazırlamak ve karar taslaklarını yazmakla görevli, tetkik hakimleri ve davalar hakkında hukuki düşüncelerini bildirmek üzere savcılar da bulunmaktadır.

Danıştay Dava

Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş olup yüksek idare mahkemesi olup danışma ve inceleme merciidir. Bağımsız bir yüksek mahkeme olan Danıştay hükümetle ilgili işleri Başbakanlık aracılığı ile yürütülür. Yargı ve danışma mercii olarak kişi ve idare hayatında koruyucu ve düzenleyici rol oynamaktadır.

Danıştay Dosya

Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk hükümetin idari şubelerinden Danıştay’ın ülkenin idari ve ekonomik yaşamı ile ilgili önemli bir kurum olması itibarıyla gün geçtikçe artan ihtiyaçları gidermek için yüce Meclis tarafından kanun gerekçelerine göre bunların ihtiyaç ile orantılı bir şekilde kanunlaşmasını 1923 senesinde dile getirmiştir .

Danıştay iletişim

Kurum Adı
Danıştay
Internet Sitesi
http://www.danistay.gov.tr/
Telefon
+903124196511 (10 Hat)
Faks
 
E-Posta
 
Yazışma Adresi
Ihlamur Sokak No:4 Sıhhıye
Çankaya ANKARA TÜRKİYE

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir