Çocuklarda Hiperaktivite ve Kekemelik

ÇOCUKLARDA SIK RASTLANILABİLEN PSİKOLOJİK SORUNLAR

     Çocukluk çağında görülen psikolojik sorunlar önlem alınmadığı takdirde çocuğun bütün hayatını etkileyebilecek türden ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Çocukluk çağında yaşanılan sıkıntıların bir kısmı doğuştan gelebildiği gibi bir kısmı da sonraki senelerde ortaya çıkabilir. Ortaya çıkabilen her sorun psikiyatrik bir sorun olmasa bile bu problemlerin ortadan kaldırılması oldukça önemlidir. Tırnak yeme, parmak emme, gece korkuları, inatlaşma, kardeş kıskançlığı gibi konular hastalık olarak görülmese bile oldukça ciddi problemler oluşturabilmektedir. Genellikle çocukluk çağının ruhsal problemlerinin en fazla görülenleri arasında zeka gerilikleri, otizm, çocukluk çağı depresyonları, travma sonrası stres bozuklukları, hiperaktivite, karşı gelme davranışlarıdır.

ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN PSİKOLOJİK SORUNLARIN BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

      Çocukluk dönemi ruhsal problemlerinin en fazla görülenleri sıklıkla öğrenme güçlükleri, kekemelik, fonolojik bozukluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile öğrenme güçlüğüdür. Çocuklarda oluşabilen öğrenme güçlüğü bazı alanlarda çocuğun zekâ düzeyi ve yaşına uygun gelişim düzeyinin çok altında başarı göstermesi ile eş değerli olabilmektedir.

      Çocuğun konuşmasının zamanlamasında ve akıcılığında bozulma durumunun söz konusu olması kekeleme bozukluğudur. Kekemelik söz konusu olduğunda, seslerin ve hecelerin sık uzatılması ve tekrar edilmesi olabilir. Hece ve kelimeleri söylerken duraklama yaşanırken, bazen söyleyemediği kelimeyi konuşmamak için kişi başka kelimeler kullanmaya çalışabilmektedir. Kelime yinelemeleri olabileceği gibi hece yinelemeleri de sıklıkla olabilir. Genellikle 2 ile 4 yaşları arasında olan kekemelik normal olarak karşılanmakta, kekemeliğin yüzde 90 nı geçici olmakla beraber yüzde 10 kadarı da kalıcı olabilmektedir. Israr eden kekemeliklerde gerekli müdahalenin yapılması gerekir. Çocukta yaşanılabilecek bir diğer rahatsızlık olan Fonolojik bozuklukta bazı harflerin ve hecelerin telaffuz edilmesinde problem yaşanır. Fonolojik bozukluğun tedavisi de kekelemeye benzerdir. Ancak burada yaklaşım ve altta yatan psikopatoloji farklıdır. Kekemelik ve Fonolojik bozukluk belli bir süre geçmediği takdirde anne ve baba zaman kaybetmeden çocuğu çocuk psikiyatristine götürmelidirler. Belli bir yaştan sonra kekeleme için konuşma, nefes ve ritim egzersizleri verilerek, bu egzersizler ile çocuğun durumuna eşlik eden kaygı durumlarını azaltmak amacı ile ilaç tedavisi de uygulanabilmektedir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun en temel özelliği, kalıcı ve sürekli olan dikkat süresinin kısalığıdır. Bunun sonucunda da çocukta gelişimsel olarak aşağıdaki 3 temel sorun ortaya çıkabilmektedir. Bunlardan ilki kısa dikkat süresi, yetersiz dürtü kontrolü ve aşırı hareketlilik. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu aşırı hareketlilik, dikkat sorunları ve istekleri erteleyememe belirtileriyle ortaya çıkan bir psikolojik bozukluktur.

     Çocuklarda görülebilen davranış bozuklukları ise, başkalarının haklarına karşı saygısızlık ve tecavüz türünden tekrarlayıcı ve zararlı eylemlerle eş değerli bir bozukluktur. Hırsızlık, yalan söyleme, evden ve okuldan kaçma, soygunculuk, yangın çıkarma, fiziksel olarak insanlara ve hayvanlara eziyet etme şeklinde ortaya çıkabilen davranış bozukluklarının oluşumunda kalıtımsal faktörler rol oynamaktadır.

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir