Çocuklarda Depresyon Belirtileri

ÇOCUKLARDA DEPRESYON

    Depresyon genellikle her ne kadar büyüklerde görülen bir rahatsızlık olarak algılansa da çocuklarda da sık sık rastlanılan bir durum. Tüm evlilikler, ömür boyu mutlu olma dileği ile başlamakta fakat bazı evliliklerde mutluluk arzu edildiği gibi sürekli olamayabiliyor. Bazen yaşanan kavgalar, aile içinde gerginliğe ve iletişimsizliğe neden olabilirken, sorunlardan da en çok çocuklar etkileniyorlar. Depresyon, yetişkinlerde ve çocuklarda oldukça sık görülen duygu durum bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Çocukların karşılaştığı önemli travmatik durumlar anne ve baba tarafından mutlaka izlenmelidir. Sevdiklerinden birinin kaybı gibi durumlar sonrasında, değişiklikler görüldüğünde ise bir ruh sağlığı uzmanına danışmaları gerekmektedir.

ÇOCUKLARDA DEPRESYON BELİRTİLERİ

     Çocukların farklı bir iç dünyaları olduğu, hafızalarının çok güçlü olmadığı ve bazı şeyleri önemsemediği sanılsa da çocukların algıları, ne kadar ilgisiz görünseler de, son derece açık olabilmektedir. Çevrelerinde olan bitenlerin farkındadırlar sorunların neden kaynaklandığını anlamakta zorluk çekebilirler ve çoğunlukla sorunların kendilerinden kaynaklandığını zannederler. Bu sebeple anne ve babalar, çocuklarda gözlenen ani davranış değişikliklerini izlemeli ve değerlendirmelidirler. Bu, depresyonun tanınması ve tedavisine bir an önce başlanması için oldukça önemlidir. Çocuklar da depresyon belirtileri, ayrılık kaygısı ile başlayabilir. Sıklıkla çocuklar anne ve babasının öleceğinden korkar, okul korkusu yaşayarak, okula gitmeyi reddederler. Günlük yaşantıda çocuğun güvenini sarsıcı davranışlardan anne ve baba kaçınmalı, problemlerini çözmesinde çocuğa destek olmalıdırlar. Gerekli ilgi ve sevgiyi göstermek hem problemlerin ortaya çıkmasını azaltacak hem de kısa zamanda çözümüne ulaşmayı sağlayacaktır. Aile içinde veya çevrede sürekli hor görülen, aşağılanan, şiddet gören, çocuklar depresyon riskiyle karşı karşıyadırlar. Kimi çocuklarda geçimsizlik, asabiyet, kavgacılık, mızıkçılık, uyumsuzluk, şiddete eğilim gibi durumlar da depresyon belirtisi olarak görülebilmektedir. Bu gibi çocuklar okul çağına geldikleri zaman da sorunlu olurlar. Okul başarıları daha düşük olduğu gibi okulda uyumsuzluklar gösterebilirler. Çocuklarda bu tür belirtiler olduğu zaman ailelerin çok dikkatli ve uyanık olmaları gerekir. Bu gibi durumlarda profesyonel bir hizmet almaktan çekinmemelidirler.

     Çocuğun depresyon tedavi sürecine ailesi de özellikle anne ve babası da katılmalıdır. Çünkü bu depresyonların sebebi anne ve baba etkisinden de kaynaklanabilir. Her çocukta depresyon görülmemekle birlikte, anne baba ayrılığı sonrası çocuklar da depresyon görülme riski oldukça fazladır. Diğer yandan bir duygunun acıtıcı, üzücü, incitici olması için hastalık düzeyinde olması şart değildir. Üzüntüden ziyade suçluluk duygusu oldukça etkilidir. Küçük çocuklu çiftlerin boşanmasının bazı tesirleri olsa da bazı tesirler de hemen çıkmayabiliyor. Boşanma sonrası her çocuğun ruh sağlığı bozulacak demek değil, bu nokta da anne ve baba arasında yaşanan düşmanca duygular büyük rol oynamaktadır. Çocukluk çağı depresyonları çocuğun kişilik ve sosyal gelişimini doğrudan etkileyeceğinden mutlaka tedavi edilmelidir. Bu dönemde özellikle ebeveynin rolü çok önemlidir.

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir