Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Hakkında

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Ne zaman Kuruldu , Kuruluş Amacı Nedir?

Bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artırmak; Bitkisel üretimde kullanılan girdilerin ve üretim teknolojilerinin kullanımının uygunluğunu ve standartlarını belirlemek ve denetlemek; Bitkisel üretimi, tarım ve sanayi sektörü ile entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek;

İnsan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek yeni üretim şekilleri belirlemek, bunları desteklemek, yaygınlaştırmak ve görev alanına giren faaliyetler sonucu ortaya çıkabilecek kirliliğin önlenmesine yönelik ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak; Çayır, mera, yaylaklar ve kışlakların ıslah ve muhafazasını sağlamak, korumak ve gerekli tedbirleri almak; Bitkisel üretim ile ilgili bilgi sistemlerini kurmak ve kullanılmasını sağlamak. Tarım havzalarının faaliyet ve işleyişi ile ilgili hizmetleri yürütmek; Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

İletişim Bilgileri

Kurum Adı
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
Internet Sitesi
http://www.bugem.gov.tr
Telefon
 
Faks
 
E-Posta
 
Yazışma Adresi
Eskişehir Yolu 9. km Bakanlık Yeni Bina 12-13. Kat Lodumlu/ ANKARA

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir