Aylık Prim ve Hizmet Belgesine Meslek Kodları Eklendi

2012 tarihinde SGK tarafından yapılan duyuru ile yeni bir uygulamaya geçilerek  Aylık Prim ve Hizmet Belgesine Meslek Kodlarının Eklenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesine Meslek Kodlarının Eklenmesi Hakkında Duyuru yayımlanmıştır;

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

…/…/2012

 

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNE MESLEK KODLARININ EKLENMESİ

HAKKINDA DUYURU

 

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılara ilişkin her ay düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri; 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşverenler Uygulama Tebliğinde belirtilen hususlara göre verilmektedir.

 

Diğer taraftan e-bildirge sisteminde yapılan değişiklikle birlikte, aylık prim ve hizmet belgelerine meslek kodlar ı ve meslek unvanları eklenmiştir. Bu itibarla Kasım/2012 dönemine ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak işverenler tarafından verilecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde, sigortalılara ilişkin meslek kodlarının girilmesi uygulaması başlatılacaktır. Söz konusu uygulamanın kapsamına ilişkin detaylar şu şekildedir:

 

– Uygulama özel sektör işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar ı kapsamaktadır.

 

– Uygulama 7,  19, 22, 25, 42, 43 ve 44 belge türlerine ilişkin olan bildirimleri kapsamamaktadır. Ayrıca uygulamanın teknik detaylarına aşağıda yer verilmiştir:

 

– Meslek kodu bilgisini ekrandan manuel olarak ekleyecek olan işverenlerimiz, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Sigortalı Bilgileri Giriş ekranında yer alan veri giriş alanlarının en sağında “Meslek Kodu” alanını kullanabilirler. Bu alana 6 (altı) rakamdan oluşan kod girilmelidir. Meslek kodlar ına ve bu kodlara karşılık gelen açıklamalara bakmak için giriş kutusunun yanında bulunan yeşil büyüteç resmine tıklanabilir. Bu durumda açılacak pencerede, tüm meslek kodlar ı listelenebilir veya meslek koduna ya da açıklamasına göre arama yapılabilir. Bu ekrandan ilgili meslek kodunun solunda yer alan seç bağlantısına tıklamanız halinde ilgili meslek kodu seçilerek Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Sigortalı Bilgileri Giriş ekranındaki Meslek Kodu giriş alanına atanacaktır.

 

– Meslek Kodu bilgisini muhasebe programı kullanarak xml fo rmatında verilerini gönderen işverenlerimiz, programı satın aldıkları firmalara başvurarak güncel yazılımı talep edebilirler. Bu güncel yazılımı hazırlayacak olan yazılım firmaları güncel xsd şemasını E-Bildirge kullanıcı giriş ekranından bilgisayarlarına indirebilirler. Xsd şemasında tanımlamalarda, SIGORTALI elementinde MESLEKKOD attribute alanı görülebilmektedir.

 

– Meslek Kodu bilgisini excel programı kullanarak xml formatında gönderen işverenlerimiz, MESLEKKOD alanını içeren yeni excel uygulamasını E-Bildirge kullanıcı giriş ekranından bilgisayarlarına indirebilirler.

 

– Tümmeslek         kodlar ı         ile       meslek         açıklamaları   listesine http://esube.iskur.gov.tr/Meslek/meslek.aspx internet adresinden ulaşılabilmektedir.

 

İşverenlerimize önemle duyurulur.

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir