SGK Sorgulama, SSK Hizmet Dökümü,Ne Zaman Emekli Olurum

Akupunktur iğnesinin vücuttaki etkileri nelerdir?

Akupunktur iğnesinin vücuttaki etkileri nelerdir?

İğne batırmanın vücuda etkileri hakkında açıklayıcı bilgi verir misiniz?

Akupunktur iğnesinin vücuttaki etkilerini iki ana başlıkta toplayabilir:

Akupunktur İğnesinin Objektif Etkileri

A) Analjezik etki

• Ağrı eşiğini yükselterek elde edilir.

• Total duyu kaybı yoktur. Etki hemen görülür.

• Doku ve organların iyi kanlanması temin edilir.

• Endorfinler salgılanarak elde edilir.

B) Sedasyon etkisi

• Beyinde seratonin, endorfin vb. gibi maddeler ortaya çıkmasıyla elde edilir.

• Sedasyonun raphe sistem, bazal ganglionlar formatio retiküla-ris (beyinde bir bölge) aktivasyonundan olduğuna inanılır.

• Akupunktur uygulaması esnasında beyin dokusunda bazı me-tabolik değişiklikler olduğu rapor edilmiştir. Örneğin, dopa-min artışı tespit edilmiştir. Dopamin eksikliğine bağlı oluşan bazı mental hastalıklarda ve parkinsonda akupunkturun etki mekanizması bu şekilde açıklanabilir.

C) Homeostatik etki

• Sempatik ve parasempatik sistemi dengeleyerek, ter salgısını, böbrek çalışmasını, kalp ve solunum fonksiyonlarını ayarlayarak sağlanır.

• İyon dengesini ayarlar.

D) İmmün stimülan (Bağışıklık sistemini kuvvetlendirici) etki

• Vücut direncini arttırır. Bu işi lökositleri, antikorları ve gama globulinleri arttırarak yapar. Enfeksiyonlarda da bu özelliği sebebiyle etkilidir.

• Antikorlarda artış

• İmmün globülinlerde artış

• GAMDE dediğimiz globülinlerde artış sağlanır.

E) Psikolojik etki

• Bu etkiyi hipnozla ya da telkinle karıştırmamak lazım. İkisi arasında farklar vardır. Örneğin;

• Akupunkturun etkisi her kişide değişik derecelerde izlendiği hâlde, hipnoz toplumun % 10-15’ini ancak etkiler,

• Akupunktur analjezisi ile acil cerrahi müdahale, acil hasta tedavisi yapılabildiği, migren nöbeti, siyatik düzeltilebildiği hâlde; hipnozla anestezi için uzun bir hazırlık dönemine gerek duyulur,

• Hipnozda hareketler robot gibidir. Akupunkturda sponton jest ve mimikler vardır. Hatta iğneleme bölgesine lokal anastezi yapılması akupunkturun etkisini yok eder. Nalokson aneljezik etkiyi yok eder. Bütün bunlar akupunkturu hipnozdan uzaklaştıran nöral etkileri düşündürür.

F) Motor fonksiyonlarda iyileşme

• Paralizi vakalarında geç dönemlerde bile akupunktur tedavisinden cevap alınır,

• Şahsın çalışma gücü artar,

• Sporcular daha fazla enerjiye sahip olur,

• Kas kriş ve kemik yapısını kuvvetlendirir. vücut direncini arttırır,

• Diz, bel ve ayak yaralanmalarında bakım ve tedavi çabuklaştırır.

akupunktur_ignesi2

Akupunktur İğnesinin Subjektif Etkileri

• İğne batırılan yerde hafif ağrı,

• Biraz gerginlik hissi,

• Biraz ağrı hissi,

• Yüzeysel dokuda biraz küntlük,

• İğne çevresinde lokal kas spazmı.

Tüm bu duygulara akupunktur literatüründe “De Gi” denilir.

SGK Yorum Kullan

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir