Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine ilişkin davada verilen karar üzerine genelge yayımlandı

25.05.2010 günlü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nin kimi hükümlerinin iptali istemiyle, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından açılan davada Danıştay 5. Dairesi tarafından verilen karar http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/hukuk-3299.html adresinden paylaşılmıştı.

Hatırlanacağı üzere Danıştay 5. Dairesi, Yönetmeliğin ekinde yer alan “Ek-1 Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakillerle İlgili Usul ve Esaslar”ın 2. maddesinin 6. fıkrasında yer alan aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekiminin, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan aynı ilde başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamayacağına ilişkin düzenlemede belirtilen bir yıllık çalışma süresinin hesabında, yıllık izinli geçirilen günlerin sayılmayacağına ilişkin düzenlemenin iptaline karar verilmişti.

Bu karar üzerine Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nca bir Genelge yayımlanarak yargı kararı 81 il valiliğine duyuruldu. Genelgede; aile hekimliği pozisyonunda görev yapmakta iken aynı ilde başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunan aile hekimlerinin bu pozisyonda görev yaptıkları sürenin hesabında, yıllık izinde geçirilen günlerin de fiili çalışmadan sayılması istendi.

 

Genelge için tıklayınız

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir