SGK Sorgulama, SSK Hizmet Dökümü,Ne Zaman Emekli Olurum

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü;
Adli Sicili tutmak, Bakanlığın görev ve yetkisine giren konularla ilgili istatistik bilgilerin belirlenmesi, toplanması, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmek, adli sicil ve adli istatistik hizmetlerinin yerine getirilmesi için bilgi işlem sistemini kurmak ve geliştirmek,görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmaları yaparak,
Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmelikleri hazırlamak ve yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak gibi görevleri bünyesinde barındırmaktadır.

İletişim Bilgileri

Kurum Adı
Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
Internet Sitesi
http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/
Telefon
+903124316120
Faks
+903124350929
E-Posta
adlisicil@adalet.gov.tr
Yazışma Adresi
Tuna Caddesi No:10 Yenişehir
06100 Çankaya ANKARA TÜRKİYE
SGK Yorum Kullan
Son Yorum
  1. Mustafa memiş

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir