Adalet Bakanlığı Hakkında

Adalet Bakanlığı Ne Zaman Kuruldu, Ne İş Yapar?

Adalet Bakanlığı, Osmanlı devleti zamanında 29 Mart 1984  tarihinde adalet işlerinin yürütülmesi amacıyla kurulmuştur ve Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ile geliştirilerek devam ettirilmiştir. Adalet Bakanlığı Ülkenin adli ve yargı işlerinin yürütülmesinden sorumlu bir bakanlıktır.

Adalet Bakanlığı, hükümete bağlı olan  Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çalışan ve yargı işlerinden sorumlu olan bir bakanlıktır.Adalet Bakanlığının görevleri, kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve bunları teşkilatlandırmak , ceza , infaz ve ıslah kurumları icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak, kurmak ve idari görevleri bakımından gözetim ve denetim yapmak.

Adalet Bakanlığı Memur Alımı

Bbir mahkemenin kaldırılması ve ya yargı çerçevesinin değiştirilmesi konusunda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna teklifte bulunmak, kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanlarına verdiği görevleri yapmak, Adli Sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek, Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili Tüzüğünün Bakanlığa verdiği görevleri yapmak, Adalet hizmetleri konusunda yabancı ülkeler ile ilgili işlemleri yerine getirmek, adalet hizmetleri konusunda gerekli araştırmalar ve hukuki düzenlemeleri yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek, icra ve iflas daireleri aracılığı ile icra ve iflas işlemlerini yürütmek ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak bakanlığın başlıca görevleri arasındadır.

Adalet Bakanlığı Personel

Ceza ve özel hukuktaki gelişmeleri izleyerek gerekli kanun tasarılarını hazırlar, genel ceza ve tevkif evleri iş esası üzerine kurulu cezaevleri, iş yurtları ve ıslah evleri açar, bunların yönetim şekillerini düzenler. Hükümlü ve tutukluların bakılmasını, barındırılmasını, okutulmasını ve çalıştırılmasını sağlar. Adli tıp müessesesi de bu bakanlığa bağlıdır.

Adalet Bakanlığı Adresi

Adalet Bakanlığı merkez örgütünde  Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü , Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ve her bakanlıkta olan daireler bulunmaktadır. Bağlı olduğu birimlerde merkez teşkilatta 22 bağlı birim vardır. 2 Taşra Teşkilatı, 5 bağlı olduğu kuruluş ve son olarak da ilgili kuruluşu Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı adalet konusundaki her durumda önemli bir yerdedir ve adalet olmadan dürüstlük olmadan mutlu huzurlu olunmayacağı da bilinmektedir.

Adalet Bakanlığı İletişim

İletişim Bilgileri

Kurum Adı
Adalet Bakanlığı
Internet Sitesi
http://www.adalet.gov.tr/
Telefon
+903124177770
Faks
+903124193370
E-Posta
[email protected]
Yazışma Adresi
Vekaletler Cad. Kızılay
06659 Çankaya ANKARA TÜRKİYE

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir