6354 Sayılı Yasa Anayasa Mahkemesinde

Aile hekimlerine ağır çalışma süreleri, zorunlu hizmette iş güvencesinin ortadan kaldırılması, sezeryan, işbirliği adı altında üniversite hastanelerinin yönetiminin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesi, öğretim üyelerine sözleşmeli çalışma gibi hükümlerin olduğu 6354 Sayılı Yasa'ya ilişkin olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açtı.

Türk Tabipleri Birliği, söz konusu hükümlerin hekimler ve sağlık ortamı üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ilgili komisyonlarda görüşülmesi aşamasından başlamak üzere her düzeyde dile getirmiştir. TBMM tatile girmeden hemen önce bir kanun teklifi ile birleştirilerek hızla kanunlaştırılan maddelerin Anayasa'ya aykırılığına ilişkin bir rapor hazırlanmış ve 23 Ağustos 2012 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne iletmiştir.

TTB Raporuna ulaşmak için…

admin tarafından

Sgk İşlemlerine, sgk sorgulama ve sağlık haberleri 'ne kolayca ulaşabilmeniz için yapılmış bir uygulamadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir