SGK Sorgulama, SSK Hizmet Dökümü,Ne Zaman Emekli Olurum

Aylık Arşiv:: Eylül 2012

T.C. Merkez Bankası

Günlük Döviz Kurları Birinci Dünya Savaşı sonu itibari ile her yönden bağımsızlığını ilan eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti ekonomik yönden de bağımsız bir devlet haline gelmek için devlet sınırları içinde devlete bağlı bir merkez bankası kurulmasına karar vermiştir. Bu bağlamda gerekli atılımlar yapılmaya başlanmıştır.  T.C. Merkez Bankası Kurları 1927 yılı

Gençlik Ve Spor Bakanlığı

Gençlik Ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2011de ilk olarak kurulan 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde yer almış olan bir bakanlığımızdır. İlk bakan Suat Kılıç olmuştur. Önceki hükümetlerde yer alan Gençlik ve Spordan Genel Müdürlüğü’nün yerine kurulmuştur. Gençlik Ve Spor Bakanlığı Adresi Gençlik ve Spor Bakanlığı, genç

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı Staj Dışişleri Bakanlığı geçmişi çok eskilere dayanmakla Osmanlı zamanından bugüne gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu yana büyük önder Atatürk’ün görüş ve ilkeleri Türk Dış Politikasının yürütülmesinde rehber olmuş ve Yurtta Barış Dünyada Barış ilkesi Türk Dış Politikasının genel hedefi olmuştur. Dışişleri Bakanlığı Sınav 1923’den bu yana çeşitli

Maliye Bakanlığı

Maliye Bakanlığı Personel Alımı Maliye Bakanlığı, ülkenin maliye politikalarını hazırlamak ve ya hazırlanılması için yardımda bulunmak, maliye politikasının uygulanması, uygulamanın takibi ve denetlenilmesi için gerekli tüm hizmetleri yapmak ve ülkenin ekonomisine yön verebilmek için bu gibi görevleri yerine getiren bir kurumdur. Maliye Bakanlığı Şikayet Hattı 1299 yılında Osmanlı Devleti

Ekonomi Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı Personel Alımı Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Osmanlı devleti zamanında yok idi. O zamanlarda dış ticaret politikası çok fazla gelişmemiştir. 1925 yılında yurtdışında önemli ticaret merkezlerinde Ticaret temsilcilikleri kurulmuş ve ilk kez yabancı ülkelere gönderilerek Ticaret Temsilcilikleri nitelik ve de görevleri belirlenmiştir. Ekonomi Bakanlığı Memur Maaşları Ekonomi Bakanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı Sınav Sonuçları Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Jandarması ve sorumluluk alanında emniyet ve asayiş ile kamu düzenlerini koruyan ve diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getirmek ile görevli olan silahlı olan askeri bir güvenlik ve kolluk kuvvetidir. Jandarma Genel Komutanlığı Nereye Bağlı Jandarma Genel Komutanlığı

Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığı İşçi Alımı Adalet Bakanlığı, hükümete bağlı olan  Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çalışan ve yargı işlerinden sorumlu olan bir bakanlıktır.Adalet Bakanlığının görevleri, kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve bunları teşkilatlandırmak , ceza , infaz ve ıslah kurumları icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını

Cumhurbaşkanlığı

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, ülkemizin başıdır. Ülkemizin Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Ulusu’nun birliğini temsil eder. Türk Anayasasının yerine getirilmesi ve devlet organlarının organize ve uyumlu iş yapabileceğini garanti etmektedir. Seçilen ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk’tür. 28 Ağustos 2007’den bu zamana olan ve hala devam eden Cumhurbaşkanımız ise

İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı Personel Alımı İçişleri Bakanlığı Türk kamu yönetimi içerisinde köklü bir yerde bulunan gerek Osmanlı gerek Türkiye Cumhuriyeti döneminde değişen şartlara göre kendisini yenilemiş ve yenilemeye devam eden Türk devlet ve toplum hayatında önemli görevler üstlenmiş ve hala bu görevleri yerine getirmeye çalışan bakanlıklardan birisidir. İçişleri Bakanlığı Genel

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı Sınav Sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı, Tevhid-i Tedrisat Kanunu 1739 yılında Milli Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programı doğrultusunda milli eğitim bağlı olduğu ve sahip olduğu hizmetleri yürütmek için kurulan bir bakanlıktır. 27 Mayıs 1960 yılında Milli Eğitim Bakanlığı adıyla çalışmalarını sürdürmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı

Kültür Ve Turizm Bakanlığı

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Personel İşleri Başkanlığı Kültür ve turizm bakanlığı, 16. 04. 2003 tarihinde ve 4848 sayılı kanun ile kurulmuştur. Bu kanunun ve kuruluşun amacı kültürel değerleri yaşatmak, korumak, geliştirmek, yaymak ve tanıtıp değerlendirmek için tarihi ve kültürel varlıkların  yok edilmesini önlemek için turizmle birlik olup turizmle geliştirilmesi